top of page

תהלוכות והופעות רחוב

אין צעדה בלי פולקעס, בכל פינת רחוב ובכל סמטה תמצאו את העוברים ושבים רוקדים יחד איתנו.

שנים של ניסיון בנגינת רחוב, צעדות, הפגנות ותהלוכות. אנחנו יודעים הכי טוב איך להרים את הרחוב ביחד איתנו.

additional pictures

bottom of page